ohrožené kulturní památky

Právě se nacházíte >>>> Úvodní slovo
František Radkovský + biskup
František Radkovský + biskup

V hitorii lidstva měly sakrální stavby složité osudy. Jednak byly vždy předmětem péče, lásky a úcty místních obyvatel a mnohdy i předmětem obdivu návštěvníků. Zároveň však lákadlem všech chamtivců, kteří se rádi shromažďovali ve všech dobyvatelských armádách světa. Navíc tyto stavby byly viditelným znamením náboženských ideí a tam, kde se nějaký náboženský směr stal symbolem národa či společenské skupiny, staly se i cílem jim nepřátelských aktivit.

Ze 480 zachovaných kostelů v Plzeňské diecézi, tedy v celých západních Čechách, je dnes ohroženo asi 30%. Postupně jsou z různých zdrojů získávány prostředky na prostou záchranu a dále i na obnovu. To se týká asi 60% kostlů (si okolo 300), které jsou již opravovány. Záchranné práce započaly i na mnohých zde presentovaných stavbách, ale ani ty nemají ještě vyhráno. Přes velké úsilí mnoha lidí jsou získávány prostředky jen na nejnutnější práce, které bez pokračování přijdou ve zmar.

Přesto u několika kostelů opravy postoupily tak daleko, že je možné je považovat za úplně obnovené. Velký význam má úsilí mnoha stovek dobrovolníků a nadšenců, kteří se nejčastěji spojili v občanských sdruženích a pracují ve prospěch těchto staveb. Uvědomují si, že slovo domov, není jen obývák s televizí, ale složitá struktura bydliště včetně staveb a jejích historie, které domov zosobňují. Překonáme těžké dědictví, které nám nechal totalitní režim - pomůžete i Vy?